Stilovi nastali iz

Ju jutsu borilačke veštine
(柔術)

 

 

Neki primeri borilačkih veština koji su nastali od Ju Jutsu su:
Aikido,
Bartitsu,
Hapkido,
Judo,
Brazilian Jiu-Jitsu ,
Sambo,
Kajukenbo,
Kudo,
Kapap
Kenpo,
Kao i neki stilovi Japankog Karate-a.
Na primer, Wado-ryu škola karate smatra se granom Shindō Yōshin-ryū Ju Jutsu, što je poprimilo snažan uticaj Okinawa karatea.
Neke škole su poprilično raskrstile puteve, stvorivši jedinstvene stilove kao što su:

 

Aikido

je Japanska borilačka veština koju je stvorio Morihei Ueshiba. Aikido u prevodu znači "Put sjedinavanja sa životnom energijom". Cilj Moriheia Uechibaa je bio da stvori borilački stil kojim ćemo se efektno braniti ali na taj način da ne povredimo zauvek protivnika.

 

Džudo

u prevodu znači "nežni put" . Predstavlja modernu borilačku veštinu koja je kreirana u Japanu 1882. god, od strane Kano Jigoro-a. Zasniva se na bacanjima ili obaranjima protivnika na zemlju.

 

Brazilski Jiu-Jitsu

nastao od derivata Japanske borilačke veštine Kodokan Judoa u ranom 20-tom veku. Zasniva se na džudo tehnikama(bacanjima i obaranjima) , polugama i naročito na borbama na zemlji.(tzv parter tehnike).

 

Moderne Škole (Sportski Ju Jutsu)

je stil mešanih borilačkih veština, i nastao je na Havajima 1977. od strane Robert Kranstz i Ron Forrester kao metod kombinovanog judo-a i kickboxing-a u jedan sport.

Postoji mnogo tipova sportske dzu dzucu. Jedna verzija sportske  ju jutsu je poznata kao "JJIF Rules Sport Ju-Jitsu" (Pravila sportke Ju Jutsu), organizivana od strane  Ju-Jitsu International Federation (JJIF), I priznata je kao oficijalni sport na “World Games” (Svetskim Igrama)
Sportski Ju Jutsu se javlja u dva glavna varijeteta: Duo (Samoodbranbena demonstracija) oba -  tori (napadač) i uke (onaj koji se brani) dolaze iz istog tima I demonstriraju samoodbranbene tehnike, i borilački sistem (slobodna borba) gde takmičari kombinuju udaračke tehnike(ručne i nožne), hvatove,  džudo bacanja i brazilsku džiu džicu. Postoji nekoliko drugih stilova sportske jujutsu sa varirajućim pravilima.


- Hyokai Ju Jutsu klub borilačkih veština

- Video Galerija

- Foto Galerija

- Panther Kids školica poligona
- Ju Jutsu Istorija

- Šihan kluba

- Arhiva

- Kontakt