GOSHIN JUTSU

Tehnike samoodbrane - Razoružavanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Goshinjutsu" se sastoji od pripremljenog programa samoodbrambenih formi u jujutsu borilačkoj veštini (Odbrana od napada nogama, rukama, dugim i kratkim palicama, hladnim oružjem, vatrenim oružjem, zatim odbrana od pokušaja gušenja, obuhvata, hvatova). Tehnike koje se uče u našem klubu, iako su tradicionalne, izuzetno su prilagođene realnim sutuacijama u praksi a na treninzima ih najviše uvežbavamo sa partnerom, a sve kroz instrukcije kako Šihana, tako i Sempaija (asistentima) . Dole prkazana sgalerija fotografija je samo mali segment Goshinjutsu-a.