Na INTERNACIONALNOM TAKMIČENJU U NIPPON KEMPU, ODRŽANOM 2012. U ITALIJI, naŠ klub je sa svojim takmiČarima osVOJIO:

2 MEDALJE

-Ivan Karić - Srebro

-Borisav Ilić - Bronza