PRAVILA KORIŠĆENJA

Dobrodošli na veb sajt jujutsupanther.org, jedini zvanični veb sajt Ju Jutsu kluba Panter iz Šapca.
Sve komentare i pitanja u vezi sa sajtom, možete uputiti na Kontakt stranici sajta.
Poštovani korisnici, svojim ulaskom na ovaj veb sajt, vi bezrezervno pristajete  na poštovanje sledećih pravila korišćenja sajta:

Zaštita autorskih prava
Sadržaj ovog  veb sajta odnosno  njegov tekst, softver, muzika, zvuk, dizajn, robni žig, logotip,  grafički prikazi, grafička rešenja, autorska ideja, koncepcija, moduli i fotografije, zaštićeni su autorskim pravom. Sav materijal na ovom veb sajtu se može preuzeti i štampati isključivo za lično, nekomercijalno korišćenje. Svako drugačije korišćenje zaštićenog materijala sa ovog veb sajta nije dozvoljeno i kažnjivo je po Zakonu.

Isključenje garancija
Panter Ju Jutsu klub ne garantuje:
• da su informacije i ostali sadržaji  koji  se daju na ovom veb sajtu tačni, kompletni  ili ažurni;
• da su linkovi na koje se upućuje sa stranica na ovom veb sajtu bezbedni za korišćenje, niti garantuje za sadržaj ovih linkova, budući da ovi sajtovi nisu pod njegovom neposrednom ili posrednom kontrolom;
• da ovaj sajt, ili linkovani sadržaji nemaju softverskih nedostataka (kompjuterskih virusa);
• za  sadržaje koje na sajt postave korisnici sajta, budući da ti sadržaji predstavljaju isključivu odgovornost  korisnika koji je isti sadržaj postavio na sajt;

Isključenje odgovornosti za štetu
Svu štetu i gubitke  do kojih  bi moglo doći usled korišćenja ili nemogućnosti korišćenja  ovog sajta, snose sami korisnici sajta. Ovim  se apsolutno i u celosti isključuje svaka eventualna odgovornost Ju jutsu klub Panter za štetu koji bi korisnici eventualno mogli pretrpeti korišćenjem ovog sajta.

Merodavno pravo i sudska nadležnost
Ovi uslovi korišćenja, tumače se saglasno odredbama merodavnog prava Republike Srbije, a  svi sporovi do kojih eventualno dođe u vezi sa korišćenjem ovog sajta podležu sudskoj nadležnosti sudova Republike Srbije.
Poštovani korisnici, nakon što ste se upoznali sa obavezujućim  Pravilima korišćenja, želimo vam ugodan i prijatan boravak na stranicama ovog sajta.


- Hyokai Ju Jutsu klub borilačkih veština

- Video Galerija

- Foto Galerija

- Panther Kids školica poligona
- Ju Jutsu Istorija

- Šihan kluba

- Arhiva

- Kontakt